Vašíková
Architekt & Projekce

Služby a ceník

Kolik činí náklady na návrh domu a architektonickou studii od profesionálního architekta?
V případě plánování výstavby domu je nevyhnutelné zkoumat náklady spojené s angažováním architekta. Existují obecně tři metody, jak tyto náklady stanovit.

Konkrétní cena architektonické studie závisí na co nejpřesnějším zadání. Tato cena je ovlivněna rozsahem stavby, její složitostí a umístěním.

  1. Cena práce architekta je stanovena jako procento odhadované hodnoty domu. Objem stavby ve m3 se vynásobí cenou za m3, stanovenou na základě zkušeností z podobných projektů nebo aktuálními cenovými sazbami. Pro odhad ceny může být využit i webový nástroj, který se řídí českými stavebními standardy.

Pro architektonické studie je obvyklé používat 1-2% z celkové hodnoty stavby.

  1. Cena práce architekta se stanovuje podle plochy v m2 násobené cenou za m2. Celková plocha domu v m2 násobená cenou za m2 představuje celkovou cenu architektonické studie. Je důležité rozlišovat mezi jednopatrovým domem a domem se sklepem a dvěma nadzemními patry.
  2. Cena za práci architekta se určí podle času, který bude věnovat přípravě a tvorbě architektonické studie.

Aktuální ceník pro rok 2024

Architektonická studie

od 25 000 Kč

Vizualizace

od 12 500 Kč

Pasportizace objektu

od 10 000 Kč

Projektová dokumentace

od 75 000 Kč

3D tisk na zakázku

60 Kč / hod

Konzultace na místě

1250 Kč

Virtuální realita

individuálně, dle náročnosti

Hodinová sazba

od 430 Kč